Juridische informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE INFORMATIE.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de site.
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site bezoekt. Het gebruik van de site betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het beleid van Fagnes groep met betrekking tot het respecteren van de privacy. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of met het beleid van Fagnes groep met betrekking tot het respecteren van de privacy (zie verder), gebruik deze site dan niet.

1/ Juridische informatie

Deze site werd gecreëerd door het bedrijf  WDD Avenue de Luxembourg 154, Nationale 4, 5100 Namur en wordt beheerd door de marketingafdeling van het bedrijf Brasserie Lauvaux-Riche SRL, Faubourg Saint Germain 3, 5660 Couvin - Belgïe. Tél. : +32 (0) 60 340 312 – info@fagnes.be – BTW: BE0415 572 150

2/ Bescherming van intellectuele rechten met betrekking tot de site en de inhoud daarvan
Alle rechten met betrekking tot de site, de inhoud en de structuur met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s, teksten, logo’s, lay-outs, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere items die bij deze site horen, zijn voorbehouden.
Deze zijn beschermd door nationale en internationale wetten en reglementen die zonder uitzondering gerespecteerd moeten worden door elke bezoeker van de site.
Enige reproductie of gebruik van deze site en de inhoud daarvan voor openbaar gebruik, op welke manier dan ook, is verboden, tenzij vooraf schriftelijk geautoriseerd door Brasserie Lauvaux-Riche SRL of enige andere geautoriseerde partij.

3/ Informatie op de site

Wij hebben de grootste zorg toegepast bij het verzamelen van informatie alsook het bewerken van de teksten op deze site.
Brasserie Lauvaux-Riche SRL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige fouten, onnauwkeurigheden of wijzigingen aan het programma die plaatsvinden tussen het moment van raadplegen van deze site en de gegeven datums.

4/ Technische problemen

Ondanks pogingen om eventuele onderbrekingen als gevolg van technische problemen te vermijden, wijst Brasserie Lauvaux-Riche SRL alle verantwoordelijkheid af voor onderbreking van diensten of andere technische problemen.